θερινά Τμήματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  : 08/06/2017

 

SABBAIDH LOGO

  • Γ Λυκείου και ΕΠΑΛ :  ενισχυμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες

 

  • Β Λυκείου: ενισχυμένο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε προσανατολισμό σπουδών

 

  • Α Λυκείου: κάλυψη κενών για την αποτελεσματική ένταξη στο νέο Λύκειο με το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

 

  • Γυμνάσιο: κάλυψη κενών και προετοιμασία για την επόμενη τάξη