Είναι μεγάλη η αλλαγή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και η προσαρμογή δύσκολη. Είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία του μαθητή, για τις επιδόσεις του στο σχολείο αλλά και για τις Πανεπιστημιακές σπουδές του, τα θεμέλια που θα βάλει στα τρία χρόνια του Γυμνασίου.

Στο Φροντιστήριό μας οι μαθητές μας διδάσκονται τα θετικά και θεωρητικά μαθήματα έχοντας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 4 ΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Οι μαθητές μας υποστηρίζονται με:

  • Καθημερινή προφορική και γραπτή (test) εξέταση.
  • Ενισχυτική διδασκαλία επιπλέον των ωρών του προγράμματος για την    άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών.
  • Δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.