1960 – 2011

1960: Ο ΒΑΣΟΣ Χ. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
μαθηματικός και συγγραφέας, ιδρύει το 1° φροντιστήριο στην πλατεία Κάνιγγος.

Η συγγραφική δράση του Βάσου Σαββαϊδη προσέφερε βιβλία που βοήθησαν αποφασιστικά
πολλές γενιές υποψηφίων και διδασκόντων σε όλη την Ελλάδα, όπως:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ο ποιοτικός και πρωτότυπος σχεδιασμός της διδακτικής πράξης και οι υψηλού επιπέδου

συνεργάτες, απέδωσαν δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες: καθηγητές Μ.Ε., Πανεπιστημίων
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στελέχη επιχειρήσεων, ερευνητές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σήμερα το φροντιστήριο συνεχίζει την ίδια επιτυχημένη πορεία, διατηρώντας το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Κάθε χρόνο ανακοινώνονται
τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων μαθητών μας.