Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΡΙΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-2016

Ώρα έναρξης των διαγωνισμάτων 10:00 π.μ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18/10/2015

17/1/2016

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

25/10/2015

24/1/2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

8/11/2015

7/2/2016

ΑΛΓΕΒΡΑ

15/11/2015

23/2/2016

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29/11/2015

6/3/2016

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

6/12/2015

27/3/2016

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

13/12/2015

3/4/2016