ΤΡΙΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-2016

Ώρα έναρξης των διαγωνισμάτων 10:00 π.μ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

25/08/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ.Π)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π)

26/08/2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

27/08/2015

ΙΣΤΟΡΙΑ

28/08/2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

31/08/2015

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18/10/2015

17/1/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ.Π)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π)

25/10/2015

24/1/2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

8/11/2015

7/2/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ

15/11/2015

23/2/2016

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6/12/2015

27/3/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.