ΤΡΙΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-2016

Ώρα έναρξης των διαγωνισμάτων 10:00 π.μ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

25/08/2015

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Γ.Π)

26/08/2015

ΦΥΣΙΚΗ

27/08/2015

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

28/08/2015

ΧΗΜΕΙΑ

29/08/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

31/08/2015

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18/10/2015

17/1/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π)

25/10/2015

24/1/2016

ΦΥΣΙΚΗ

8/11/2015

7/2/2016

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

15/11/2015

23/2/2016

ΧΗΜΕΙΑ

24/11/2013

6/3/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6/12/2015

27/3/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.