ΤΡΙΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-2016

Ώρα έναρξης των διαγωνισμάτων 10:00 π.μ

 

 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

25/08/2015

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π)

26/08/2015

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

27/08/2015

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/08/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

31/08/2015

 

 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 18/10/2015

17/1/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π)

25/10/2015

24/1/2016

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

8/11/2015

7/2/2016

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

15/11/2015

23/2/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6/12/2015

27/3/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.