ΤΡΙΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-2016

Ώρα έναρξης των διαγωνισμάτων 10:00 π.μ

ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18/10/2015

17/1/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

25/10/2015

24/1/2016

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

8/11/2015

7/2/2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

15/11/2015

23/2/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

29/11/2015

6/3/2016

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

6/12/2015

27/3/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.