Γενική Παιδεία

Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών Γενική Παιδεία Γ’ Λυκείου

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
(Απαντήσεις) (Απαντήσεις) (Απαντήσεις) (Απαντήσεις)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις)ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
(Απαντήσεις) (Απαντήσεις)