Δείτε τους επιτυχόντες μας ανά σχολή:

Διεθνών Ευρωπαϊκών σπουδών  – Ναυτιλιακών σπουδών – Χρηματοοικονομικών – Αστικής και Περιφεριακής ανάπτυξης (κλίκ εδώ).

Φιλολογίες – Ξένες φιλολογίες (κλίκ εδώ).

ΦΠΨ – Κοινωνιολογίας (κλίκ εδώ).

Γεωπονικό (κλίκ εδώ).

Ιατρική – Επιστήμες υγείας (κλίκ εδώ).

Ιστορία – Αρχαιολογία (κλίκ εδώ).

Μαθηματικό – Φυσικό – Χημικό – Γεωλογικό (κλίκ εδώ).

ΜΜΕ – Πολιτικής επιστήμης (κλίκ εδώ).

ΜΜΕ – Πολιτικής οικονομίας (κλίκ εδώ).

Μουσικών σπουδών – Θεατρικών σπουδών – Φυσικής αγωγής – Αθλητισμού (κλίκ εδώ).

Νομική (κλίκ εδώ).

Οικονομικών σπουδών – Διοίκησης επιχειρήσεων (κλίκ εδώ).

Παιδαγωγικά (κλίκ εδώ).

Πολυτεχνείο (κλίκ εδώ).

Στρατιωτικές – Σώματα Αστυνομίας (κλίκ εδώ).

ΤΕΙ – Ενιαίου λυκείου – Λογιστική – Διοίκηση επιχειρήσεων (κλίκ εδώ).

Τεχνικού λυκείου (κλίκ εδώ).

Θεολογία – Κοινωνική Θεολογία (κλίκ εδώ).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.