Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για τους μαθητές του Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μάθημα

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2

Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

1

Μαθηματικά

4

Φυσική

1

Χημεία

1

Συνολική Διδασκαλία:

9

Leave a Reply

Your email address will not be published.