Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά (Επιπλέον ώρες μελέτης)

6

Φυσική (Επιπλέον ώρες μελέτης)

4

Χημεία

2

Βιολογία

2

Συνολική Διδασκαλία:

14

Leave a Reply

Your email address will not be published.