Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά (Επιπλέον ώρες μελέτης)

6

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Συνολική Διδασκαλία:

10

Leave a Reply

Your email address will not be published.